Historie hasičského sboru ve Staré Lysé

 

Jak vše začalo? Podle zápisu v naší kronice se dočteme, že první stříkačka ve Staré Lysé byla zakoupena

..........