ZDRAVOVĚDA

Zdravověda

Základní pravidla:

Velmi důležité je nestát se sám postiženým, když se pokoušíte o záchranu druhého. Nepřibližujte se proto k postiženému, pokud se přitom dostává do nebezpečí i váš život . (např.úraz elektrickým proudem). Nehýbejte s postiženým, pokud  to není zcela nutné. Neopatrná manipulace s postiženým může podstatně zhoršit jeho zranění.

Priority
1. Zjistit stav vědomí  

2. Zjistit funkčnost krevního oběhu

3. Zjistit stav dýchání

Umělé dýchání:

1. Pacienta položte na záda, hlavu mu zakloňte dozadu (zabrání se tím zapadnutí jazyka a tím ucpání dýchacích cest).
2. Druhou rukou ucpěte nosní dírky.
3. Překontrolujte zda nemá v ústech nebo hrdle nějakou překážku.
4. Přiložte svá ústa na ústa pacienta a vydechněte
5. Pozorujte jak se při vašem vdechování zvedá pacientova hruď(Pokud se nezvedá překulte ho na bok a udeřte mezi lopatky abyste uvolnili překážku).
6. Pokud se zvedá ústa oddalte a všimněte si jestli klesá pacientovi hrudník. Měli byste slyšet nebo cítit vracející se vzduch.
První 3 vdechy provedeme co nejrychleji a poté 12 krát za minutu do obnovy dýchání